Saturday, 28.05.2022, 00:21
Нове на сайті Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Оновити Нові повідомлення · Особисті повідомлення Особисті повідомлення() · Відомості про учасників форумуУчасники · Читаємо правила форумуПравила форуму · Знайти на форуміПошук · Підписатися на отримання новинRSS · Тільки для VIP-користувачівПриватний форум ]
Forum moderator: Viktor, Оксана  
Форум » Історія Ставищенщини » Історичні факти » Цікаві факти з історії Ставищенщини
Цікаві факти з історії Ставищенщини
l_sergiy_mДата: Wednesday, 13.01.2016, 17:08 | Повідомлення # 241
Лейтенант
Група: VIP-користувач
Повідомлень: 68
« 2 »
Країна: Ukraine
Статус: :-(
В каталогу колекцій Наукових фондів Інституту археології НАН України за 2007 рік є також інформація щодо археологічних знахідок в поблизу села Журавлиха Ставищенського району:

" 196. ЖУРАВЛИХА. Колекція № 1006. с. Журавлиха, Ставищенськийр-н, Київська обл. Розкопки Г. Т. Ковпаненко, 1982 р. Курганний могильник доби бронзи. Ямна культура — курган 2, поховання:1, 2; курган 3, поховання 5; катакомбна культура — курган 2, насип. Склад колекції: молоток кам’яний, намисто кістяне, підвіска з ікла хижака (рис. 198), знаряддя крем’яне. "

Ямна культура—археологічна культура серед. З — поч. 2-го тис. до н. е., пам'ятки якої поширені в Сх. Європі від Уралу до пониззя Дунаю. На тер. України вони відомі в степовій, частково лісостеповій частині, в басейні Дніпра, Приазов'ї і Криму. Визначив культуру В. О. Городцов. Назву дістала від поховань у ямах під курганними насипами. Кожний курган був родовою усипальнею великої сім'ї. Померлих ховали в скорченому положенні на спині або на боці і посипали червоною вохрою. В могилу ставили посуд (переважно горщики яйцевидної форми) з їжею, клали кам'яні, кістяні, зрідка мідні знаряддя праці, зброю та прикраси. Поселення Я. к. інколи були укріплені; житла переважно наземні. Основою г-ва
носіїв Я. к. було скотарство, займалися також землеробством, мисливством і рибальством. Племена Я. к. користувалися колісним транспортом. Як тяглову силу
використовували волів.

Катакомбна культура— археологічна культура раннього бронзового віку. Виділив її на поч. 20ст. В. О. Городцов після розкопок курганів у басейні Сіверського Дінця. Пам'ятки К. к., що датуються кін. 3-го — 1-ю пол. 2-го тис. до н. е., поширені на тер. України (у пд. степовій частині Лівобережжя і почасти Правобережжя Дніпра, в Приазов'ї та Криму), Подон-ня і Калмицьких степів. Поселення К. к. майже невідомі. При дослідженні курганних могильників К. к. виявлено численні поховання. Померлих ховали здебільшого в катакомбах підбоях (звідки й назва культури), викопаних у стінах могильних ям. їх клали у скорченому положенні на боці (рідше випростаними), посипали червоною фарбою. В похованнях знайдено посуд, крем'яні ножі, скребки, наконечники стріл і дротиків, кам'яні просвердлені сокири-молоти, бронзові шила, сокири, ножі й долота, бронзові й срібні прикраси тощо. Осн. заняттям племен К. к. було приселищне або напівкочове скотарство (розводили велику й дрібну рогату худобу, коней). Мотичне землеробство було підсобним. У період існування К. к. на зміну материнському роду прийшов батьківський рід. Носії К. к. підтримували тісні зв'язки з племенами ін. культур, зокрема з населенням Пн. Кавказу.

Джерела:
1. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України, 2007 рік
2. Ямна культура. Вкн.: Археологія Української РСР, т. 1. К., 1971
3. Катакомбнакультура. В кн.: Археологія Української РСР, т. 1. К., 1971.
Прикріплення: 2602329.jpg(24.6 Kb)


Сніжки - Київ

Повідомлення відредагував l_sergiy_m - Wednesday, 13.01.2016, 17:11
 
ViktorДата: Friday, 29.01.2016, 12:36 | Повідомлення # 242
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Короткий статистично-економічний довідник Київської області за 1932 рікСТАВИЩАНСЬКИЙ РАЙОН

Список мiськрад та адмiнiстративних районiв з основними показниками
Назва районового центру – Ставище
Найближача залiзнич. станцiя або рiчна пристань – Жашкiв
Вiддал. вiд залiзн. ст. до райцентру – 15
Вiддал. район. центру до м. Києва в клм. – 313
Число рад (сiльських) – 27
Територiя в кв. кiлом. – 677,4
Населення на 1/I-1931 р. душ. – 62566

Промисловість – немає

Список вальцових млинiв, щ обули в системi Укрсiлькоопцентру, в колгоспiвськiй системi та вiданнi РВК (За даними Обл. Упр. с. г. борошномелля).
Де мiстяться млини – Ставище.
Пересiчне добове виробництво в тонах зерна – 12.

Попереднiй розподiл районiв области за ознакою спецiялiзацiї виробництва (затверджено вiд Оргкомiтету области) – Буряко-пшенично-скотарьский

Список трестованих радгоспiв (крiм Бурякотресту) та госп-в системи ВУКС`у по адміністративним районам області за станом на лютий мiсяць 1932 р.
Назва с-г. тресту або органiзацiї до якої належить радгосп – Свиноводтрест.
Назва радгоспу або де мiститься радгосп – Янищiвка.
Площа всiєї землi (га) – 2046.

Список МТС области за станом на 1 сiчня 1932 р.
Назва МТС – Ставищанська.
Кiлькiсть трактор. – 25.
Їхня потужнiсть (Н.Р.) – 295.

Колективізація сільських господарств Київської області за даними органів НКЗС.
На який термiн подаются вiдомостi – 10/III.
Кількість колгоспів в районі – 54.
В т. числi: Комун – 1; Арт. – 53.
Господарств – 14266 (З них колективiзовано – 9604 (% колективiзацiї – 73,1)).
% колект. орної землi селян. корист. – 69,3.

Розподiя землi за вгiддями (за даними НКЗ на 15/V 1931 р.).
Загальна площа (га) – 67738.
В тому числi: Садиба – 5879; Рiлля – 52591; Сiножать – 1849; Лiс та чагарник – 3491; Iнша придатна – 426; Непридатна – 3502.

За внi площi (в га) озимих засiв у 1930 р. та ярих культур 1931 р. за даними НКЗС.
За секторами разом 53119 (Радгоспи – 1230; Колгоспи – 31365; Iнддив. госп-ва – 20524).
За окремними культурами по всiх секторах разом:
Разом озимини – 19236 (в тому числi оз. пшеницi – 9281).
Разом ярих зернов. – 17215 (в тому числi: Вiвса – 5202; Ячменю – 2717; Бобових – 1260).
Разом всiх зернових – 36451.
Разом олiйних – 24.
Цукр. буряка – 4658.
Картоплi – 4758.
Кормов. корiнякiв – 355.
Городнiх культур – 1831.
Трав однор. та багаторiч. (без пiдпокр.) – 3447.
Iнших культур – 1374.

Кiлькiсть худоби селянських господарств за даними НКФ на червень мiсяць 1931 року.
Покажчики: а) разом селян. господарства; б) в том ч. колгосп.
Коней усiх разом: а) 12370; б) 7447.
Великої рогатої худоби разом: а) 11214; б) 885, (в тому числi: Роб, волiв: а) 24; б) 6. Нетелей ст. за 3 р. та корiв: а) 5919; б) 272).
Овец та кiз усiх разом: а) 4332; б) 648.
Свиней дорослих ст. за 9 мiсяцiв: а) 741: б) 447.

Контрольнi завдання засiвплощ на 1932 рiк (у тис. га.).
Площа землi до обробки на 1931/32 р. – 58,5 (у тому числi: По радгоспах – 2,6; По селянському господ. – 55,9).
Розподiл землi до обробки по селянськ. господ. на 1931/32 рiк:
Фактична площа оз. посiвiв осенi 1931 р. – 19,3.
Всi ярi посiви 1932 р. – 36,6 (у тому числi: Ярi зерновi – 19,3; Ярi технiчнi – 5,8; Ярi кормовi – 6,0; Город. карт. башт. та iншi – 5,5).

Лiси, що перебувають у вiдданнi Наркомлiсу (трест Українлiс).
Назва лiспромгоспу – Ставищанськ.
Назва адмiнрайону, де разташованi лiси – Ставищанськ., Тетiївський, Володар. I.
Площа в га на 1/I 1932 р. – 11803,0.
Рiчна продук. в кубометр на 1932 р. – 29300,0.

Довжина авто-гужовых шляхiв союзного та республiканського значений по районах области (За даними вимiрiв по картi шляхiв Г.Ш.У.).
Довжина шляхiв кiлометрiв республiк. значення – 30.

Мiсцевий бюджет по районах области (Контрольнi числа РайФВ на 1931 рiк в тисяч.крбов.).
Разом прибуткiв – 1371,9 (в тому числi: Електрифiкацiя та комунальне господарство – 2,7; Мiсцевi зборы та податки – 101,0; Держподатки та мита – 528,0 (в т. ч. сiльгосподаток – 316,0); Самообкладання – 309,2)
Разом видаткiв – 1371,9 (в тому числi: Сiльське та лiсове господарство – 47,5; Транспорт та нарзв`язок – 99,8; Електрифiкацiя та комунальне й житлове господ. – 37,3; Видатки на соцiяльно культурнi потреби – 482,7 (в тому числi: Освiта – 376,4; Охорона здор. – 100,0); Вiдрахування до фонду регулюв. УСРР)

Філіялів та приписних кас Держбанку на 1/III 1932 р. (За даними Всеукраїнської контори Держбанку).
Назва філіялів Держбанку – Жашкiвський
Назва приписних до них кас – Ставищанська

Мережа ощадкас.
Всього ощадкас – 11
В том числе: Агенств I-го рангу – 7; Агенств II-го рангу – 3

Торговельна мережа области (до споживчої мережi входять тiльки сiльпо, МРК з колишнiми Вуками i ЗРК).
Торговельних одиниць споживчої кооперацiї – 41.

Населення за статтю та нацiональнiстю.
Кiлькiсть населення на 1/I 1931 р. – 38361: Чол. – 18759; Жiн. – 19602.
Розподiл населення вiдсотками зы нацiональнонiстю за переписом 1926 р.: Українці – 86,9; Росiянн – 3,9; Поляки – 0,6; Євреї – 6,5; Iншi – 2,1.

Кiлькiсть працiвникiв за наймом за основними галузями працi (Данi ВУРПС`у на 1 жовтня 1931 року).
В сiльськ. господ. – 686.
Зв`язок – 69.
Розумова праця – 618 (в тому числе: Медсанпраця – 87; Робос – 282).
Разом – 1373.

Мережа шкiл загального навчання дошкiльних дит. установ та установ СПОН`у (За даними сектору Соцвиху та сектору Облiку i Статистики НКО на 1 сiчня 1932 року).
Кiлькiсть шкiл – 34: 4-рiчок – 20; 7-рiчок – 14.
Кiлькiсть учинiв – 9983 (в т. ч. переросткiв- 1211): I концентру – 8939; II концентру – 1044.
Контрольнi цифри кiлькости педперсоналу на 1932 р. – 232.

Мережа устан. масової комосвїти (За попереднїми повїдомлннями районових мїських вїддїлїв Освїти на 1 сїчня 1932 року).
Бiблiотек наросв. i профспiлчанськ. – 1.
Хат-читалень – 15.
Червоних куткiв – 54.
Кiно-театрiв та кiноустановок – 2.
Театрiв i пиркiв – 2.
Оркестрiв – 1.
Будинкiв колелтивiста – 15.

Основнi елементи мережi закладiв охорони здоров`я за даними НКОЗ 1931 року.
Всьо о лiжок – 79.
Iз загальн. кiлькости лiжок заразних – 15.
Всього амбуляторiй – 3.
Всього полiклiн. – 1.
Всього туб. диспансерiв – 1.
Всього лiкарiв – 13 (в тому числi: Саниiт. – 1).
Прикріплення: 9281807.jpg(177.5 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Sunday, 06.03.2016, 15:27 | Повідомлення # 243
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Неделя строителя: еженедельное прибавление к журналу "Зодчий", издаваемому С-Петербургским обществом архитекторов. 1896, № 1-52 (7 янв. - 29 дек.), стр.20927 октября 1896, № 43

Здание двухклассной министерской школы в м. Ставище Киевской губ., сооруженное на пожертвованные графиней А. Браницкою средства, освящено 16 октября. Здание не только отвечает всем требованиям школьной гигиены, но положительно роскошно. Построено оно в два этажа, имеет множество комнат, а по фасаду напоминает средневековый замок, с башнями и блестящими шпицами. Сооружение его обошлось свыше 35000 руб.
Прикріплення: 9875637.jpg(128.1 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Monday, 07.03.2016, 19:15 | Повідомлення # 244
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Отечественная война 1812 года. Отдел I, том II, Подготовка к войне в 1811 г. (Январь-Май месяцы), С-Петербург, 1901, стр.17Расписание дивизионных, штаб и батальонных квартир пехотных полков 20 января 1811 года.

Номера дивизий и звание дивизионных квартир – 26-я в г. Киеве.
Имена полков – Ладожский.
Штабы полков – в г. Пятигорах.
Штабы батальонов – в м. Ставище, в м. Володарке.

В этот период шефом Ладожского пехотного полка был генерал-майор Кобле Фома Александрович, а командиром – Савоини Еремей Яковлевич. Несомненно, они бывали в Ставище.


Томас (Фома) Александрович Кобле (1761-1833) – легендарная личность. Англичанин по происхождению, уроженец графства Девоншир-Девон, стал генерал-майором русской армии. Некоторое время он был военным комендантом и градоначальником Одессы, во времена императора Александра I, а также предводителем дворянства в Одессе и Херсонской губернии.


Еремей Яковлевич Савоини (1776-1836) – российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии. Родился во Флоренции, откуда его семья переселилась в Российскую Империю, в Новороссийский край. Кроме орденов и медалей, был награждён золотым крест за штурм Измаила и золотой шпагой с алмазами и надписью "за храбрость".
Прикріплення: 1053801.jpg(151.9 Kb) · 1449905.jpg(46.3 Kb) · 7014775.jpg(225.6 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Monday, 11.04.2016, 12:25 | Повідомлення # 245
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Памятная книжка Киевского учебного округа на 1899 годСельские двухклассные начальные народные училищаСтавищенское, в с Роскошном Ставищенской волости, основанное в 1885 г. помещиком в двух собственных зданиях; на содержание училища отпускается из % с капитала, завещенного графинею Александрой Васильевной Браницкою на устройство училищ в бывших её имениях, – 2735 рублей. Учащихся 138 мальчиков и 35 девочек, ок. к. 11 м. С 1887 г. при училище ежегодно состояло по два стипендиата имени С.И. Литова; на содержание каждого стипендиата полагалось по 60 рублей в год.
Прикріплення: 4703828.jpg(57.7 Kb) · 8867391.jpg(120.9 Kb)


Санкт-Петербург
 
380939897085Дата: Tuesday, 12.04.2016, 20:05 | Повідомлення # 246
Рядовий
Група: Початківець
Повідомлень: 2
« 0 »
Країна: Ukraine
Статус: :-(
а можна трохи подробніше про тунелі бо ми там були і так там нічого непобачили

Вл
 
ViktorДата: Friday, 22.04.2016, 13:16 | Повідомлення # 247
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Помниться меня спрашивали:
Цитата komicii ()
Шановний Віктор чи не зустрічались вам фотографії колишніх храмів "Покрови" та "Успіння"


Фотографий нет, а вот проекты:

Российский государственный исторический архив
Ф. 1293 Оп. 166 Киевская губ. Д. 106, Киевская губерния. Проект церкви в мест. Ставищ-Роскошный Таращанского уезда. б/д. (5 л.);
Ф. 1293 Оп. 166 Киевская губ. Д. 72, Киевская губерния. Проект церкви в местечке Ставищ-Роскошный Таращанского уезда. 1868 г. (5 л.).


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Sunday, 24.04.2016, 13:18 | Повідомлення # 248
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Решил ещё раз попробовать наложить на спутниковую картуСтавище, схему расположения Ставища в 1664 году. Расположение схемы является
приблизительным и не отражает точности расположения объектов, поэтому места
расположения шести церквей и вышки, я указывать не стал. Для того чтоб было
более понятно расположение проездных ворот, я на карту нанёс дорогу, которая в
17 веке проходила там, где сейчас находится Любительский ставок.Схема Ставищенской крепости.
1. Замок.
2. Въездные ворота замка.
3. Ворота в стене, разделяющей первую и вторую часть города.
4. Откидные ворота.
5. Ворота к воде.
6. Ворота к мельнице и воде.
6. Церкви в городе.
7. Дорога, существовавшая в 17 веке.
Прикріплення: 4782906.jpg(498.3 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Monday, 25.04.2016, 12:17 | Повідомлення # 249
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Решил сделать некоторые пояснения, чтоб наложенную на карту схему не приняли за фактическое расположение города в 17 веке.

Я долгое время не мог определиться с местом расположения ворот номер 4 на схеме 1, так как меня сбивала столку запись на гравюре обозначенная Цифрой 12 – спущенные ставки. Я считал что ставки спустили осаждавшие, и следовательно дорога через весь ставок проходить не могла. А потом всё-таки понял, что могла, и ставки могли спустить ранее. Вспомнив книгу Горошко «Простір і час», я решил исходить из того, что пространство не изменилось и большинство дорог осталось на том же месте, что и несколько веков назад.

Схема 1


1. Так, как рисунок почти лёг на современную карту, то некоторые границы я слегка вручную поправил (схема 1), но это всё условно.

Схема 2


2. Для изображения схемы 2, я использовал карту Google. Попробуем точнее определить некоторые границы. Цифрой 1 обозначен выступ у реки Попрожно, на котором располагалась одна крайняя точка. Цифрой 2 обозначено углубление в Любительском ставке, которое является старым руслом реки Попрожно до впадения в Гнилой Тикич. Если внимательно присмотреться, то по цветовому изменению русло видно. По краю русла реки Попрожно проходила внешняя стена второго города (пристроен позже), а после пересечения со старой дорогой даёт изгиб и направляется вдоль русла Гнилого Тикича. Далее мы приходим к вполне понятной точке, обозначенной Цифрой 3 – это ворота к водяной мельнице, где нынче располагается дорога в Роскошное. Только дорога из Ставище проходила не как сейчас с изгибом, а чуть левее по прямой. А вот с границами по суше немного сложнее. Я бы их расположил там, где я их нарисовал. Но есть некоторые сложности, относительно расположения замка.

Схема 3


3. Я взял с гравюры расположение замка и нескольких объектов, чтоб точнее обрисовать проблемы, связанные с местом расположения самого замка (схема 3). Бирюзовой полосой я обозначил дорогу, которая существовала в 17 веке, существует и сейчас (по всей видимости, это разделительная полоса). После въездных ворот справой стороны находилась наблюдательная вышка (Цифра 8), а чуть дальше церковь (предполагаю, что это «соборная церковь Троицы Живоначалные», так как она по конфигурации отличается от других церквей, приходских). На гравюре виден характерный изгиб ставка и стреляющие пушки на возвышенности (наверное, где сейчас санаторий). Надо понимать, что расстояние выстрела пушек в то время было ограниченным. Но меня очень смущает Цифра 33. Под ней значится подземный проход до осаждённого водоёма. А под Цифрой 32 польские редуты, Цифра 31 – линия приближения (атаки). Для меня странно, что подземный проход находился за линией замка и города. Может проход из замка в эту сторону просто был прорыт? А главное меня сбивает то, что место, где начинался подземный проход, указывают ниже бывшей улицы Ленина, а значит и замок и город должен смеситься тоже в низ, что явно разниться с изображением на гравюре 17 века.

Буду рад любым соображениям на этот счёт.
Прикріплення: 2379757.jpg(243.4 Kb) · 2012013.jpg(189.2 Kb) · 9465441.jpg(75.3 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Friday, 29.04.2016, 10:17 | Повідомлення # 250
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Памятная книжка Киевской епархии, Киев, 1882Прикріплення: 9944218.jpg(114.6 Kb) · 4576025.jpg(167.2 Kb) · 6902056.jpg(168.6 Kb) · 0763648.jpg(122.1 Kb) · 9032292.jpg(175.5 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Wednesday, 11.05.2016, 08:31 | Повідомлення # 251
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Памятная книжка Киевской Епархии на 1910 г., Киев, 1910

Прикріплення: 9035815.jpg(244.4 Kb) · 0509390.jpg(444.6 Kb) · 6566126.jpg(417.8 Kb) · 5651670.jpg(444.4 Kb) · 2416690.jpg(420.2 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Wednesday, 11.05.2016, 08:33 | Повідомлення # 252
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Памятная книжка Киевской Епархии на 1910 г., Киев, 1910 (продолжение)

Прикріплення: 7516716.jpg(418.4 Kb) · 1342184.jpg(405.9 Kb) · 9742837.jpg(427.3 Kb) · 6740066.jpg(415.7 Kb) · 5264469.jpg(107.5 Kb)


Санкт-Петербург
 
l_sergiy_mДата: Thursday, 18.08.2016, 22:37 | Повідомлення # 253
Лейтенант
Група: VIP-користувач
Повідомлень: 68
« 2 »
Країна: Ukraine
Статус: :-(
Шамрай С. В. «Київська Козаччина 1855 р.: До історії селянських рухів на Київщині» (ЗІФВ ВУАН. – Кн. ХХ. – К., 1928)

Київська козаччина - масовий селянський рух у Київській та Чернігівській губерніях 1855 р., спрямований проти національної і соціальної політики російського уряду в Україні. Приводом до селянських виступів стало опублікування під час Кримської війни 1853—56 роках царського маніфесту, який закликав формувати народне ополчення і вирушати на війну. 

У наведеному фрагменті даної книги подаються дані щодо розгортання Київської козаччини на території сіл нинішнього Ставищенського району.


Сніжки - Київ
 
ViktorДата: Thursday, 08.09.2016, 11:14 | Повідомлення # 254
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Киевские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. № 2 (15 января 1892 г.)1769 года февраля последних чисел, вышепрописанной партии украинской рейментар Стемпковский, с войском своим переезжая староства Белоцерковского чрез местечко Ставище, без всякой причины приказал своим подкомандным, а кому именно по причине множественного оных числа и гвалтовнического нападения, знать не можно, тамошней церкви Покрова Пресвятой Богородицы православного приходского священника, настоятеля Иоанна Димитриева ограбить, и ограблено гвалтовно пару лошадей с санками и упряжью, а к тому и служителя взято. Сего-же года октября средних чисел, у тамошнего-ж ставищского губернатора, по прозванию Жураховского, а о имени неизвестно, жена без бытности дому оного своего мужа, присылая к оному священнику Иоанну двоих нарочных казаков, требовала к себе в двор по некоторому делу, а как тот священник потому не пошёл, то оная и в другой раз, также: двоих казаков нарочито прислав, требовала к себе в двор с прошением уже, почему тот священник и учинился принужденным пойти, в коем доме и попа униата вакансового по не имению своей оседлости, по разным местам проживавшего именем Василия Станеславского застал, а как только вступил в избу, то оная губернаторша, приступя к нему священнику и плещучи в долони, говорила: “a wydzisz teraz dosiedzieli się bidy nie chciałeś jechać do uniatskiego kóńsystórza, teraz żebyś otdał klucze cerkiewne temu duchownemu prsżysłanemu ot przeswięłebgo konsyśtorza uniatskiego”, противу чего он священник отказал, что как де не ты мне давала ключи, так я тебе не должен и отдавать, а оная говорила: choć nie zechcesz, to dasz; оный же священник, опять отговариваясь, и не дал ключей, отошел в дом и по отходе его показанная губернаторша и в след за ним послала при двоих казаках помянутого униата с домогательством отдачи ключей; когда-ж и по тому оный священник ключей не отдал, то та губернаторша нарочитого-ж казака первая послала до пономаря с тем, не можно ли ему отокрасти ключей церковных у онаго священника, а как тот пономарь на то не согласился, то оная на другой день с повеления уже послала нарочитого-ж, чтоб своровал у священника ключи и ей отдал, угрожая притом тем, что за ослушность за приездом в дом мужа её будет жестоко наказан, почему показанный пономарь и принужден был своровать у священника ключи церковные и отдать, которые ключи оная губернаторша принявши, поручила предпомянутому униату Станеславскому, а того пономаря за первую его ослушность приказала посадить в яму и содержать до приезда мужа её, который и содержался; а тот униат коснулся было до церкви, но громада не допустила, почему как только приехал между тем и оный губернатор в дом и послыхал вышеписанное, то зараз ктиторей, братчиков церковных и начальнейших прихожан, созвав к себе в двор, бранил разнообразно, называя бунтовщиками, канальями, и приказывал помянутого униата Станеславского принять на приход, а оного православного священника Иоанна не то что до церкви не допущать, но зараз и из местечка выгнать. Когда-же и против оного губернатора, показанные прихожане заспорили и не соглашались принимать оного униата на приход, то в те поры тот губернатор велел всех в яму до предписанного пономаря покидать и содержать до тех пор, пока поминаемый священник пойдет из местечка, которые и содержались дней зо два, и тот священник Иоанн, видя такое напрасное народу страдание, принужденным был оставить приход и выйти из местечка, а по отходе оного, взяв с помянутого пономаря за первую ослушность, как и выше значится, пять рублей штрафу, всех выпустил из ямы.
Прикріплення: 3054215.jpg(279.6 Kb) · 1301020.jpg(274.6 Kb)


Санкт-Петербург
 
ViktorДата: Thursday, 22.09.2016, 12:59 | Повідомлення # 255
Генерал-майор
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1964
« 11 »
Країна: Russian Federation
Статус: :-(
Нашёл интересную, но в тоже время очень сомнительную информацию о Ставище в первой половине XVII в.

Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в., Москва, 1955, стр.668-669На Украине еще в XVI в. общественное разделение труда, вызывавшее товарный обмен, достигло для того времени значительного развития. В XVII в. здесь было много городов и среди них немало для того времени крупных, с торгово-промышленным населением. В 1629 г. был уплачен налог в Остроге с 1655 жилых строений, в Кременце – с 1224, в Корце – с 1124, в Острополе – с 1100, в Липовце – с 1100, в Ставищах (Любомире) – с 12001. Несомненно, более 1000 домов было во Львове, Киеве и еще нескольких городах Украины2. Десятки городов в 1629 г. уплатили налог с 500 и более жилых строений3.
Существование таких крупных городов показывает, что на Украине в первой половине XVII в. было много людей, основным занятием которых являлась не земледельческая, а промышленная деятельность.

1. А. И. Баранович Население предстепной Украины в XVI ст. "Исторические записки". т. 32, стр. 207-209, 211, М. 1950; Киевский центральный архив древних актов, теперь Центр, гос. архив УССР (далее – ЦГАУ), кн. 15
2. Люстрация 1629 г. отметила в Киеве 1750 домов. – «Zr. dz.», t. V, str. 130.
3. А. И. Баранович. Указ. соч., стр. 207-209, 211; ЦГАУ, кн. 15


Из текста следует, что Ставища или Любомир, в первой половине XVII века, было крупным торгово-промышленным городом, таким же как Львов или Киев (!), и в этом городе было 1200 (!) жилых строений. Из этого можно предположить, что город был не менее древним чем Львов или Киев.
Вопрос, о местонахождении города Любомир я затрагивать не буду. Вот только в Люстрациях 1570 и 1616 года ни о городе Любомир, ни о поселении Ставище ничего не сказано. Зато в Люстрации Белоцерковского староства 1622 года о Любомире есть упоминание: «Слободы новозаселенные: Любомир и Пасечная. Они только теперь начали заселяться; в них имеется 100 подданных, которые заново строят дома». Сто подданных – это 20-30 семей, а соответственно и такое же количество жилых строений, и это на две слободы. Даже если предположить, что у каждого подданного есть дом, то это сто домов. Значит город Любомир был большим в XVII веке до 1622 года? Но почему-то информация о разорении Любомира, большого торгово-промышленного города (не меньше чем Львов и Киев) в начале XVII века, в истории отсутствует.
Прикріплення: 6229680.jpg(101.4 Kb)


Санкт-Петербург
 
Форум » Історія Ставищенщини » Історичні факти » Цікаві факти з історії Ставищенщини
Search:


Ставище © 2022